YENİ ÜYELERE ÖZEL
  • 0 Gün
  • 0 Saat
  • 0 Dakika
  • 0 Saniye

%10'a Varan İndirimler Sizleri Bekliyor!

YENİ ÜYELERİMİZE İLK AY %10 İNDİRİM FIRSATI SİZLERLE! | KOD: HOSTUMOMERHABA10

HOSTUMO LTD. Kullanım Sözleşmesi

Sitemize kayıt olduğunuzda, ürün aldığınızda kullanım (hizmet) sözleşmemizi zorunlu olarak kabul etmiş sayılırsınız.
Ünvan: HOSTUMO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Vergi No: 4631345689 - Sultanbeyli V.D.
Bu metin, www.hostumo.com sitesinin kullanım şartlarını içerir. Lütfen dikkatli okuyunuz.
1 - Şartların Kabulü : hostumo.com sitesine girmekle hostumo.com kullanım şartları, gizlilik sözleşmesi, kvkk bilgilendirmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2 - Kayıt Şartları : hostumo.com kaydolmanız halinde a) Kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, b) Üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. hostumo.com, bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.


Barındırma Servisleri ile ilgili hükümler

hostumo.com kullanıcıları, kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları veri ve içeriklerden sorumludurlar. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Uluslararası Fikir/ Sanat Eseri, Patent ve Marka haklarına muhalefet eden, her tür formattaki yazı, ses ve görüntü verilerinin (Kitap, Müzik Notaları, MP3, Video...vb), eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve kendilerine tahsis edilen disk alanında bulundurmalarına müsaade edilemez. hostumo.com, yukarıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcının kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında çalıştırdıkları uygulamaların, diğer kullanıcılarla paylaştıkları servisleri sabote etmesi durumunda, hostumo.com diğer kullanıcıların selayeti açısından kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Barındırma servislerinin Disk Alanı, Veritabanı Alanı ve Veritrafiği (Bant Genişliği) kota kapasitelerinin aşılması durumunda, aşım oranındaki hizmet bedelleri her ay otomatik olarak fatura edilerek kullanıcıya yansıtılır, fatura ihbarı kullanıcıya e-posta ve SMS ile iletilir. Disk alanına sahip hosting paketlerinde disk alanları kişisel veri depolama merkezi olarak kullanılamaz. Hizmet Aşım Bedellerinin son ödeme tarihi fatura oluşturulmasını takip eden 5 işgünüdür. Hizmet Aşım Bedellerinin ödenmemesi durumunda sağlanan servisler durdurulabilir.

Genel Ek Bilgiler & Barındırma (Co - Location) & Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Taraflar, bu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Hizmet Ekleri’nde belirtilen yükümlülüklerini tam, eksiksiz, süresinde ve Hizmet Sözleşmesine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

Müşteri, işbu Sözleşme’den doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun, HOSTUMO’nun önceden yazılı onayı olmaksızın, üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecektir.

Müşteri, Hostumo tarafından sunulan Hizmeti Sözleşme’de ve Hizmet Ekleri'nde belirtilen şartlar dahilinde , İlgili Mevzuat’a uygun olarak kullanmayı ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem için kullanmamayı taahhüt eder. Aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Hostumo’nun bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, lokasyonunda Hostumo personeli tarafından çalışma yapılmasının gerekli olması halinde gerekli izinlerin alınması ve çalışma koşullarının sağlanması ile ilgili işlemler Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri lokasyonlarına giriş sırasında yaşanacak sıkıntılardan ve bunların doğuracağı sonuçlardan Hostumo sorumlu değildir.

Müşteri, HOSTUMO omurgasında ve alınan Hizmet ile ilgili oluşan arıza/problem bildirimi, değişiklik talepleri; ayrıca alınan Hizmet ne olursa olsun, her konudaki soru, şikayet ve önerilerini 7 gün 24 saat HOSTUMO Müşteri Hizmetleri Destek Hattı’na telefon veya e-posta yoluyla ulaştırabilir ve kayıt açtırabilir. HOSTUMO, kendi kontrolü altındaki ve kendinden kaynaklanan problemlere en kısa sürede müdahale edecektir. Arıza ya da talep zamanında veya uygun şekilde HOSTUMO Müşteri Hizmetleri Destek Hattı’na bildirilmediği takdirde HOSTUMO çözümün gecikmesinden sorumlu tutulamaz.

Müşteri, Sözleşme ile belirlenen ödeme koşullarına uyacağını, faturada belirtilen miktarı, fatura tarihini izleyen 1 (bir) gün içerisinde HOSTUMO’nun anlaşmalı olarak çalıştığı bankalara ödeyeceğini kabul eder. Ödemeler Müşteri’nin ilgili Hizmet Eki’nde seçtiği aylık veya yıllık ödeme seçeneğine göre ilk kayıt tarihi itibariyle aylık veya yıllık peşin olarak ödenecektir.

HOSTUMO tarafından Müşteri’ye fatura ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içinde ödenmemesi halinde, HOSTUMO tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı kadar faiz uygulanır. Uygulanacak faiz oranları hakkında düzenlenen faturalarda bilgi verilir. Müşteri tarafından gecikme faizi ile birlikte tahakkuk eden ücretlerin HOSTUMO tarafından yapılan bildirimden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ödenmemesi halinde Hizmetin sunumu Müşteri bilgilendirilerek kısıtlanabilir ya da durdurulabilir. Söz konusu bilgilendirmede açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari 7 (yedi) gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi halinde kısıtlama ya da durdurma işleminin yapılacağı tarih bilgisine ve alınacak açma kapama ücreti tutarına yer verilir. Ödeme yapıldıktan sonra en geç yirmidört (24) saat içinde ilgili Hizmetin sunumuna devam edilir. Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeni ile hizmetin durdurulması durumunda, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren Müşteri’ye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmaz

Hizmetin durdurulması ve Sözleşme’nin feshi halinde Sözleşme’nin fesih edilme tarihine kadar doğmuş olan hizmet bedelleri ve varsa diğer ücretler Sözleşme şartları doğrultusunda Müşteri’den tahsil edilecektir.

Herhangi bir faturaya ait alacağın tahsili, Müşteri’nin önceki dönemlere ait ödenmemiş borçlarının ifa edildiği anlamına gelmez. HOSTUMO, Müşteri tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş dönem borçlarına sayma hakkını saklı tutmaktadır.

Bu Sözleşme bağlamında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ve diğer operatörlerden kaynaklanan kesinti ve gecikmeler ve üçüncü şahısların HOSTUMO altyapısına müdahale ederek fiber optik kabloda kesintiye neden olan eylemleri, öngörülemeyen, acil bakım onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar mücbir sebep sayılacak olup, Taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluğu cihetine gidemeyeceklerdir.

Anti-DDoS koruma servisiyle ilgili müşteriye sunulan yükümlülükler yerine getirilmektedir. Fakat %100 koruma garantisi sunulmamaktadır. Olası bir DDoS ataklarında yetersiz kalınması durumunda HOSTUMO çözümü için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Koruma yetersiz olması halinde müşteriye iptal ve iade hakkı sunmaktadır. Kullanılan süre iade edilmemektedir. Sanal sunucu ve oyun sunucularında geçerlidir.

Sunucu barındırma hizmeti alan müşterilerimiz ve kabin hizmeti alan müşterilerimiz, veri merkezine giriş yapabilmesi için minimum 2 gün öncesinden haber vermek zorundadır. Olası acil durumlarda destek üzerinden iletişime geçilmesi halinden çözüm süreci ve erken giriş hakkı sunulabilir.

Kabin hizmeti alan müşterilerde kabinin tüm sorumlulukları müşteriye aittir. Switch ve diğer (power kablosu, internet kablosu) getirmekte zorunludur. Elinde bulunmaması halinde HOSTUMO üzerinden kiralayabilir.

HOSTUMO Dünya standartlarındaki DGN Teknoloji Datacenter N+1 yedeklilik esasına göre dizayn edilmiş enerji ve network altyapısı ile yüksek uptime(%99.99) oranı ile hizmet vermektedir.

Oluşturulan Müşteri Network’ünde barındırılan sunucuların yönetimi müşteriye aittir. Donanımsal arıza ve değişiklik durumlarında, müşteri onayı sonrasında, müşteri yönlendirmesi doğrultusunda ücretsiz fiziksel müdahalede bulunulur.

Co-location sunucu hizmetinde fiziksel donanımsal müdahale ve müşteri talebi ile oluşacak yeniden kurulum hizmeti dışında yazılımsal teknik destek verilmemektedir.

Sunucu işletim sistemi kurulumu müşteri tarafından, müşteriye sağlanan IP KVM cihazı ile müşteri tarafından ücretsiz yapılabilir. (IP KVM cihaz kullanımı, cihazlarda kullanım yoğunluğu yaşanması durumunda talep geliş sırasına göre sağlanacaktır) Yeniden işletim sistemi kurulumu işleminin teknik personel tarafından yapılması talep edildiği durumlarda her bir kurulum için 250₺ olarak servis ücretlendirilmesi yapılacaktır.

İçerik ile ilgili hükümler

5651 sayılı yasa gereği, hostumo.com bir “yer sağlayıcı”dır. hostumo.com, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ancak, uluslararası ve yerel kanunlarca hükme bağlanmış veya uluslararası ve yerel kanunlarca hükme bağlanmamış ancak kutsal ve manevi sayılan değerlere saldırıda bulunan, kamu hassasiyeti teşkil eden, ve Kumar, Pornografi, Bilişim Korsanlığı, Kimlik Avcılığı, Umut Tacirliği, SPAM faaliyeti gibi içerik barındıran ve üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin yayını kullanıcıya haber verilmeksizin durdurulabilir. İçerikten zarar gören ve usulüne göre başvuran kişilerin bildirimi üzerine, yahut yetkili makamlardan gelen talepler ve emirler doğrultusunda, internet siteleri denetime tabi tutulabilir, gerekli görüldüğü taktirde internet sitelerinin yayınları kullanıcıya haber verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulabilir.

İletişim Servisleri ile ilgili hükümler

hostumo.com e-posta sunucularının, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılmasına müsaade edilemez. hostumo.com şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal e-posta gönderimi tespit ettiğinde kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Bu değerlerin üzerinde servis gereksinimi olan kullanıcıların VDS (Sanal Sunucu) hizmeti satın alması önerilir.

Muhasebe işlemleri ile ilgili hükümler

HOSTUMO önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. hostumo.com tarafından, kullanıcılarına ait ürün ve hizmetlerin alan adı tescil süre sonu, sözleşme yenileme uyarıları, kullanıcının belirttiği e-posta adresine ve kayıtlı mobil telefonuna kısa mesaj olarak son ödeme tarihine veya alan adının tescil süresinin bitimine 30, 15, 7 gün kala bildirilir. Bu mesajlar içindeki ürün fiyatı bilgisi, hatırlatmanın gönderildiği tarihteki ürün fiyatı bilgisi olup, fiyat değişikliği yapılan dönemlerde hatırlatma periyodları arasındaki zaman farkları nedeni ile ödeme sayfası ve tarafınıza gönderilen hatırlatmadaki ürün bedelleri farklılık gösterebilir. Bu tip durumlarda www.hostumo.com adresinde ilan edilmiş olan ürün fiyatı esas alınır. Son ödeme tarihine kadar müteakip dönemin bakiyesinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ilgili ürün veya hizmet durdurulur. Son ödeme tarihini 15 gün geçmiş ve halen bakiyesi tahsil edilememiş veya bakiyesi eksik olan ürün veya hizmetlerin kullanıcı tarafından tekrar yenilenmeyeceği kabul edilerek sözleşme fesih edilir ve bu ürün ve hizmetlere ait veriler ve bu hizmet dahilinde kullanıcı veya kendi ziyaretçileri tarafından oluşturulan içerik silinir. Sözleşmenin fesih edilmesi ile birlikte hostumo.com‘nin sağlanan ürün ve servisler konusunda kullanıcıya karşı sorumlulukları sona erer. Sözleşmenin fesih edilmesi ile birlikte kullanıcının bu ürün veya hizmetler üzerindeki hakları sona erer. Bu ürün veya hizmetler artık başka bir kullanıcı tarafından satın alınabilir. hostumo.com ücretli ve ücretsiz hizmetler vardır. Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme hakkımız saklıdır. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır. Hizmet ücretlerinin banka havalesi/eft yoluyla ödenmesi durumunda bankanızca sizden gönderim ücreti tahsil olunabilecektir. Hizmet ücretinin kredi kartı ile ödenmesi halinde tarafımızca hizmet bedeli tahsil edilebilinir.

Havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde ödeme dekontunun doğrulanması iş günlerinde 2-3 saat, hafta sonu ve resmi tatil süreçlerinde ise 2-9 gün kadar sürebilir. Bu nedenle, havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde dekont doğrulanmasındaki gecikmelerden, ve bu gecikmelerden doğabilecek zarar ve mağduriyetten hostumo.com sorumlu tuttulamaz. hostumo.com bu tip gecikmelerin bertaraf edilmesine ilişkin Otomatik Ödeme ve İnternet üzerinden kredi kartı ile ödeme seçenekleri sunmaktadır.

hostumo.com kullanıcıları "Musteri" satış sonrası destek yazılımını kullanarak, kredi kartı bilgileri ile diledikleri servis ve ürünler için önceden tanımlı otomatik ödeme talimatı oluşturabilirler. Otomatik ödeme talimatı veren kullanıcılar sağladıkları kredi kartı bilgilerinden hostumo.com’nin gerekli ücretleri çekmesine onay vermiş olurlar. Otomatik ödeme talimatlarının geçerli olacağı ürünlerin kullanıcı tarafından hatalı girilmesi, otomatik ödeme talimatında kullanılan kredi kartı bilgilerinin doğru olmamasından veya güncel olmamasından doğabilecek zarar ve mağduriyetten hostumo.com sorumlu tutulamaz.

hostumo.com haber vermeksizin, sağladığı servis ve ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapabilir, güncel ürün fiyatları www.hostumo.com adresindeki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir. hostumo.com haber vermeksizin sağladığı servis ve ürünlerin kapsamlarında değişiklik yapabilir, güncel ürün kapsamları www.hostumo.com adresindeki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir.

Ücret İadesi ile ilgili hükümler

Kullanıcı , satın aldığı ürün veya hizmetlerden memnun kalmadığı taktirde, ürünün satış tarihinden itibaren 1 gün içerisinde, "Musteri" satış sonrası destek yazılımını kullanarak para iadesi talebinde bulunabilir. Ürün teslim alındıktan 24 saat içerisinde hostumo.com para iadesini kullanıcının doğrudan kredi kartına veya Musteri satış sonrası destek sistemini kullanarak beyan ettiği banka hesap numarasına yapar. Havale veya EFT yolu ile yapılacak para iadelerinin kullanıcının beyan ettiği banka hesabına geçmesi 7-14 iş günü sürebilir. Ürün 24 saat kullanımından sonra para iadesi talebi yapıldığında Hostumo Bakiyesi olarak iade sağlanır. hostumo.com, Kullanıcıya erişemediği ve ürün iadesi yapmak zorunda kaldığı durumlarda ürün tutarını “kredi” olarak kullanıcının "Musteri" satış sonrası destek yazılımındaki cari hesabına aktarır. Kullanıcı bu krediyi başka bir ürün satın almakta kullanabilir veya cari hesabındaki kredinin iadesini talep edebilir. Dedicated sunucularda iade hiçbir türlü yapılmaz. Ürün kusurlu ise hostumo.com sorunu giderip ekstra gün telafisi yapacaktır.

Kullanıcı kaynaklı, banka kaynaklı veya yazılımsal kaynaklı başka bir problem nedeni ile kredi kartından fazla miktar çekilmiş kullanıcılar bu hadiseyi ve geri ödeme talebini "Musteri" satış sonrası destek yazılımını kullanarak yazılı olarak beyan etmekle yükümlüdürler. Kullanıcının beyanını takiben, kullanıcının kredi kartına gerekli iade yapılacaktır. Aksi takdirde kullanıcı aleyhine oluşabilecek zarar ve ziyandan hostumo.com sorumlu tutulamaz. Kullanıcının hostumo.com operatörlerine haber vermeden satışı iptal ettirmesi durumunda, bankadan dönecek olan "Charge Back" ihbarlarına istinaden satılan ürün ve hizmetler hostumo.com tarafından alıkonulabilir, kullanıcı hesabı durdurulabilir.

İçinde "Tescilli Marka yada Patent" isimleri geçen alan adları için sadece hak sahipleri başvurabilirler. SSL sertifikalarının onay ve teyid süreçlerinde, içinde "Tescilli Marka yada Patent" isimleri geçen alan adlarının başvuruları eğer başvuru yapan merci hak sahibi değil ise red edilebilir. Bu denetimler VeriSign tarafından otomatik ve eksper analizi ile iki kademeli olarak yapılır. Denetim sonucuna istisna yapılabilmesi, itiraz edilebilmesi veya kararın sorgulanabilmesi mümkün değildir. İşbu sebeple olumsuz neticelenen başvuruların ödemeleri kullanıcıya iade edilir.

SSL Sertifikalarının, hostumo.com'nin sağladığı kurulum kılavuzlarına uyulmayarak, kullanıcı tarafından, bilgisayarına hatalı kurulması veya Sertifika İmza Talebi üretimi esnasında kendi bilgisayarı üzerinde oluşturduğu özel anahtarını silmesi gibi durumlarda, ürünün ilk satış tarihinden itibaren 7 gün içinde kullanıcıya yeni bir sertifika sağlanır. Ücret iadesi yapılamaz.

İptal ve iade yalnızca yeni satın alımlarda geçerlidir, yenilemeler ve paket değişiklikleri iptal ve iade kapsamında değildir.

Alan adı tescil ürünlerinin, VDS (Sanal Sunucu) paketlerinin, SSL Sertifikalarının, SiteBAZ ve Yazılım Lisans ürünlerinin ücret iadesi yürütme açısından mümkün değildir ve ücret iade koşullarının dışındadır.

Alan adı Tescil servisleri ile ilgili hükümler

Alan adı tescil ürünleri “ilk gelen alır” prensibi ile sağlanabilmektedir. Tescil haklarının dağıtımı ABD menşeli ICANN (www.icann.org) tarafından sağlanmaktadır. ICANN tarafından yönetilen kök sunuculardaki alan adı tescil veritabanları 8 saatte bir güncellenmektedir. hostumo.com üzerinden satın alınan bir ürün 1-2 saat ara ile başka bir tedarikçi üzerinden ve farklı bir kullanıcı aracılığı ile sipariş verilebilir. Veritabanlarının güncelleme periyodundan kaynaklanan bu tip durumlarda sözkonusu alan adının hostumo.com tarafından tescil edilememesi vukuu bulabilir. Böyle durumlarda kullanıcıya ücret iadesi yapılır ve ücret iadesi ile ilgili hükümler tatbik edilir.

Havale taahhüdü ile siparişi oluşturulan alan adı tescil ürünleri, havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerin dekont doğrulamasından kaynaklanabilecek gecikmelerden dolayı havale taahhüdü yapan kullanıcıya sağlanamayabilir. Aynı ürün farklı bir kullanıcı aracılığı ile kredi kartı kullanılarak sipariş verilmek sureti ile anında hostumo.com veya başka bir tedarikçi aracılığı ile satın alınabilir. İş bu sebeple havale taahhüdü ile siparişi oluşturulan alan adı tescil ürünleri için, ürünlerin havale taahhüdü ile sipariş oluşturulan kullanıcılara sağlanması hususunda bir teminat yoktur. Alan adı tescil servisleri ICANN tarafından akredite edilmiş olan hostumo.com Inc, Delaware ABD tarafından sağlanmaktadır. .com, .net, .org . info, .biz, .info tescil ürünleri ABD malıdır, hizmetin alındığı yer ABD dir. Bu alan adlarının tüm operasyonları ABD de gerçekleşmekte, bütün operasyonlar, transfer , ücretlendirme ABD kanunlarınca ve ICANN hükümlerince denetlenmektedir. .com .net .org ... gibi ABD menşei alan adları konusunda her tür uzlaşmazlık ve ihtilaf sadece ICANN tarafından tayin edilmiş olan güvenilir hakem heyetlerince veya mahkemelerce çözümlenebilir. Başka karar merciilerinin verdiği kararlar ancak uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilebilirler. Uzlaşmazlık konusundaki prosedür ve yönetmelikler ICANN tarafından bu adreste ilan edilmektedir ve güncellenmektedir: https:://www.ican.org. ABD menşei alan adları ile ilgili işlemler ve operasyon akışı değişiklik gösterebilir. Bu alan adlarının operasyonları, (transfer, uzlaşmazlık, hatırlatma ve kontrol mesajları ..vb) esnasında tüm dünyadaki tüketiciler ICANN tarafından yürürlüğe konulan ve konulması planlanan yabancı dilde ek sözleşme, e-posta ve formlar ile karşılaşabilirler. ICANN bütün akredite yazmanların sözleşmelerinin uygunluklarını denetlemektedir. İşbu sözleşmedeki parantez içindeki ingilizce bölümler ICANN tarafından denetim amaçlı olarak zorunlu tutulmuştur. .tc uzantılı alan adları ile ilgili uzlaşmazlıklar, .tc operatörünün https://www.tc/alan-adi-uyusmazliklari adresinde ilan ettiği şekilde çözülür.

Bütün yeni tescil edilmiş TLD alan adları için “Yeni Yaratım Süreci” (Add Grace Period) 5 gündür. ( https://www.icann.org/news/announcement-2008-12-17-en), ancak zaman dilimi farkı sebebi ile EMEA bölgesinde 4 gün olarak uygulanabilmektedir.

Tescil süresi dolmuş ve kullanıcı tarafından tescil yenilemesi yapılmamış (.com .net .org .info ...vb uzantılı ICANN denetiminer tabi olan alan adları) alan adları ”Yenileme Askısı” periyodu içine düşerler. “Yenileme Askısı” (Renew Grace Period) .COM, .NET .ORG ve.INFO alan adları için 40 gündür. Yenileme Askısı sürecinde kullanıcı tarafından yenileme yapılmadığı sürece alan adı sahibi hostumo.com dur. Bu zaman zarfında kullanıcı tarafından yenileme yapıldığında alan adı tekrar kullanıcıya aktarılarak kullanıma açılır.

Yenileme askısı süresi boyunca yenileme işlemi yapılmamış alan adları (40 gün sonunda), “Silinme Askısı” periyoduna geçerler.. Bu periyod içinde bulunan ve tekrar yenilenmek istenen alan adları için geri kurtarma işlem ücreti 99 USD ‘dir. Alan adı fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz.

VDS (Sanal Sunucu) servisleri ile ilgili hükümler

VDS sanal sunucu servisleri hostumo.com tarafından kullanıcıya tahsis edilen sunucu ve sunucu kaynaklarından oluşmaktadır. hostumo.com sanal sunucu altyapısının internet, sanallaştırma platformu vb. hizmetlerin sürekliliğini sağlamakla sorumludur.

Kullanıcıya sağlanan sanal sunucuda çalışan işletim sistemi ve işletim sistemi üzerinde çalışan servislerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Kullanıcıların tüm sistemdeki bölümlere erişme yetkisi bulunmaktadır. VDS servisi, dedicated sunucu hizmeti olarak düşünülebilir. Kullanıcı VDS sunucusu üzerinde çalışan tüm servislerin stabil ve sürekli çalışmasından sorumludur.

hostumo.com, kullanıcılarına sağladığı sanal sunucu servisleri için içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir ancak sunucularımızda Genel kullanım şartları "İçerik ile ilgili hükümler" de belirtilmiş olan illegal aktivitelerin gerçekleştirilmesi durumunda kullanıcıya sağlanan servisi duraklatma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Türkiye lokasyon sunucu hizmetlerinde her sunucu modeline göre 1Gbps Limitsiz HAT 1TB arası, dedicated sunucularımızda ise trafik 5TB ile 10TB trafik kotası ile sağlanır. Bu trafik kullanımını aşan her müşterinin, ya hat kapasitelerini paylaşımsız olarak arttırması gerekir ya da kullanım kotalarını doldurdukları için hatları, dünyanın her hizmet sağlayıcılarında olduğu gibi 10mbit ile sınırlandırılır.

Veri Yedekleme Servisleri ile ilgili hükümler

HOSTUMO, hiçbir şekilde müşteri veri yedekleme hizmeti almadığı sürece yedekten sorumlu değildir. hostumo.com, kullanıcılarına tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verileri çeşitli şekillerde yedeklemektedir. Ancak hostumo.com kullanıcılara ait verilerin yedeklenmesi hususunda sınırlı sorumludur. Verinin değeri ve önemi ancak kullanıcı tarafından takdir edilebilir. Değeri ve önemi yüksek verilerin kullanıcı tarafından daha sık yedeklenmesi gerekir. hostumo.com, kullanıcılarına tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verilerde oluşabilecek kayıplar için sorumlu tutulamaz.

Her kullanıcı kendine sağlanan kontrol panelde tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verileri belli periyotlarda tek bir dosya halinde yedekleyebilir ve kişisel bilgisayarına aktararak saklayabilir. Bu işlemin nasıl yapılacağı hostumo.com kullanım kılavuzlarında yer almaktadır.

hostumo.com sağladığı genel servislerin ve sistemlerinin imaj yedeklerini periyodik olarak almaktadır. Bu yedek dosyaları sadece büyük sistem sorunlarında yeniden yapılandırma amaçlı olarak hostumo.com tarafından kullanılabilir. Kullanıcı içeriklerinin yedekleri bu yedeklerden geri kurulamayabilir.

hostumo.com sağladığı genel servislerin, sistemlerinin senkronize yedeklerini periyodik olarak almaktadır. Bu yedekler ile kullanıcının veri kayıpları telafi edilebilir. Veri kaybı yaşandığında, kullanıcılarının veri kayıplarını telafisi için, olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç 12 saat içinde "E-destek" satış sonrası destek yazılımını kullanarak bildirim yapılması gerekmektedir. Daha geç bildirimlerde veri kayıplarını telafisi mümkün olmayabilir.

Kullanıcı Mahremiyetli ile ilgili hükümler

Sitemize kayıt olan her müşteri hostumo tarafından gelecek SMS'leri kabul etmiş sayılır. Her gelen SMS'deki sms iptal linkiyle sms gelmesini kapatabilir.

hostumo.com kullanıcıların hesap oluştururlarken beyan ettikleri bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan kullanıcıların gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar hostumo.com bu kullanıcıların hesaplarına el koyma, sağladığı servisleri durdurma hakkını saklı tutar.

hostumo.com, kullanıcıların "Musteri" satış sonrası destek yazılımı üzerindeki her tür hareketini ve hareketlerin gerçekleştiği IP adresini güvenlik açısından kaydetmektedir.

hostumo.com, 5651 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler gereğince, sağladığı ürün ve hizmetlerle ilişkili trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür.hostumo.com kullanıcılarından almış olduğu kimlik ve iletişim bilgileri ile trafik bilgisini adli bir tebligat olmadığı sürece 3. kişilerle paylaşmaz. hostumo.com alan adı sorgu sonuçlarında görüntülenen kimlik bilgilerinin gizlenmesi tamamen kullanıcıların insiyatifindedir. hostumo.com'nin alan adı sorgu sonuçlarındaki kimlik bilgilerini gizlemek isteyen kullanıcılar "E-destek" satış sonrası destek yazılımını kullanarak kimlik bilgilerini gizleyebilirler.

hostumo.com gerek duyduğunda, kullanıcıların kimlik teyidini, kullanıcıların beyan ettikleri GSM, sabit telefon ve e-posta adreslerini kullanarak gerçekleştirir. Kullanıcının beyan ettiği bilgilerin tümünün değişmesi durumunda, kullanıcı fiziksel olarak kimlik ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde kullanıcı hesabı ile ilgili bir işlem yapılması mümkün değildir.

E-posta , telefon veya GSM bilgilerinden herhangi birini kasıt olmadan hatalı beyan eden kullanıcılar veya beyan ettiği bu bilgilerinde değişiklik olan kullanıcılar bu bilgilerini edestek. com hesaplarına giriş yaparak düzeltmekle yükümlüdürler. Kullanıcı, kendisine hostumo.com tarafından sağlanan her tür kullanıcı bilgisi, şifre ve parolalarının güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan hostumo.com sorumlu tutulamaz. Kullanıcı parola bilgilerini unuttuğu takdirde,” E-destek" satış sonrası destek yazılımını kullanarak kayıtlı e-posta adresine veya kayıtlı GSM numarasına mesaj olarak bu bilgileri aktarabilir. Kullanıcının adına kayıtlı e-posta adresinin veya GSM numarasının el değiştirmesi sonucunda kaynaklanabilecek problemlerden hostumo.com sorumlu tutulamaz.

hostumo.com bir yargı mercii değildir. hostumo.com üzerindeki kullanıcı hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu yargıya götürerek çözmelidirler. hostumo.com gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı ürünleri duraklatarak taraflardan resmi belge beyanı talep edebilir. Bu beyanlar doğrultusunda hostumo.com hesabı taraflardan birine aktarır. İhtilafın devam etmesi durumunda hesap üzerinde hak iddia eden taraf ilgili yargı mercilerine başvurmalıdır.

İş bu sözleşme ile hostumo.com, hizmet verdiği bütün kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web sitesi üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kurum veya kuruluşların bu konuda e-destek.com satış sonrası destek sistemi aracılığı ile "Müşteri Hizmetlerine" bildirim yapmaları gerekmektedir. Bildirimi takiben 72 saat içinde ilgili kurum referanslar listesinden çıkartılır.

Satış Sonrası Destek ile ilgili hükümler

hostumo.com'nin, kullanıcılarına sağladığı ürünler için satış sonrası destek taahhüdü burada tanımlı koşullar ile sınırlandırılmıştır. hostumo.com'nin asli görevi kullanıcılara sağladığı servislerin sağlıklı bir biçimde işlemesinden ibarettir. hostumo.com operatörleri kullanıcılara sağlanan servisleri 7 gün 24 saat takip eder. hostumo.com %99 Servis garantisini taahhüt eder. Bu taahhüt bir yıl içindeki kesintiler toplamının 82 saat'i geçmeyeceğini ifade eder. hostumo.com kullanıcı kaynaklı problemlerin en geç 7 gün içinde çözüleceğini taahhüt eder (Sanal Sunucu servisleri bu kapsamdan istisnadır). hostumo.com kendinden veya kullanıcıdan kaynaklanmayan problemlerin çözümü için problemsahibi yaratan kuruluşun probleme çözüm getireceği süre için bir taahhüt vermez.. Kullanıcılar satın aldıkları ürünlerin kullanım kılavuzlarını, video.hostumo.com internet adresinde ve "E-destek” satış sonrası destek yazılımının içinde bulabilirler. Kullanım kılavuzları ile çözümlenemeyen sorunlar için bütün kullanıcılar, sorun ve isteklerini öncelikle "E-destek" satış sonrası destek yazılımını kullanarak yazılı olarak iletmekle yükümlüdürler. Kullanıcı talepleri "Musteri" satış sonrası destek yazılımı vasıtası ile ilgili operatörlere 7 gün 24 saat iletilir. hostumo.com, yazılı olarak bildirilmeyen taleplerin karşılanması konusunda bir taahhüt sağlamamaktadır.

hostumo.com çağrı merkezi telefon aracılığı ile de kullanıcılara satış sonrası destek ve bilgilendirme servisleri sağlanmaktadır. hostumo.com çağrı merkezine gelen bütün çağrılar kaydedilir. hostumo.com çağrı merkezi sadece iş günleri 09:00 –18:00 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 11:00 –15:00 saatleri arasında hizmet vermektedir, bu saatler dışında çağrı merkezi hizmet vermemektedir. Bu saatler dışında destek alabilmek için "E-destek" satış sonrası destek yazılımı kullanılmalıdır. Çağrı merkezi operatörleri (1. ve 2. Seviye Operatör) ancak sınırlı seviyede destek sağlayabilirler. Büyük oranda teknik bilgi ve birikim gerektiren hususların çözümü için gerek duyulan Sistem Mühendisi, Yazılım Mühendisi gibi "Nitelikli Personel” statülerindeki operatörlere (3. Seviye Operatör) sadece "E-destek" satış sonrası destek yazılımı aracılığı ile ulaşılabilir.

hostumo.com'nin istihdam ettiği "Nitelikli Personel” sadece iş günleri mesai saatleri dahilinde çalışmaktadır. Mesai saatleri dışında gündeme gelmiş ve sadece nitelikli personel tarafından çözümü mümkün olan, kullanıcı kaynaklı problem ve istekler, ancak nitelikli personelin mesaiye başladığı andan itibaren çözümlenebilirler. Hadisenin vukuu bulunduğu anda nitelikli personelin mevcut olmaması halinde, operatör konunun ne kadar zaman sonra çözümlenebileceğini kullanıcıya bildirir.

hostumo.com üzerinden yeniden satım amaçlı ürün ve hizmet satın alıp, (webmaster, yazılım firması, bilişim esnafı, yada geliştirici statüsündeki diğer kullanıcılar bundan sonra webmaster olarak anılacaktır) satın aldığı ürünleri 3. kişilere pazarlayan kullanıcıların müşterileri hostumo.com'nin dolaylı müşterileri olarak adlandırılırlar. Webmaster’lar hostumo.com hesaplarını ticari amaçla kullanmakta ve 3. kişilere hostumo.com nin sağladığı servisleri kendi nam ve adlarına sunmaktadırlar.

Normal şartlarda hostumo.com, webmaster’in portföyündeki bu dolaylı müşterilere doğrudan destek sağlamaz, çağrı merkezine gelen istek ve talepleri webmaster’a yönlendirir, dolaylı kullanıcılar adına hiçbir işlem gerçekleştirmez, sorun ve problemleri çözücü rol oynamaz. hostumo.com'nin tek muhatabı hesap sahibi olan webmaster’dır.

Ancak hesap sahibi webmaster’a ölüm, iş bırakma, askerlik ve benzeri nedenlerden dolayı kendi müşterileri tarafından erişilemez ve iletişim kurulamaz ise, hostumo.com çağrı merkezine akseden dolaylı müşteri şikayetleri doğrultusunda webmaster'a kayıtlı GSM , telefon , e-destek destek sistemi ve diğer irtibat bilgileri kullanılarak ihtar gönderilir. hostumo.com'nin yanıtsız kalan ilk ihtarını takip eden 3 işgünü sonunda, 2. bir ihtar daha çekilir. Webmaster 2. İhtara da 3 işgünü içinde bir yanıt vermediği taktirde, webmasterin hostumo.com hesabına el konulur. hostumo.com ticari sorumlulukları ve ICANN yükümlülükleri gereği mağdur durumdaki dolaylı müşterilerinin şikayetlerini dikkate alır. Talepte bulunan dolaylı müşteriler doğrudan müşteri statüsüne çevrilir, ya da bir başka sağlayıcıya geçişlerine yardımcı olunarak, mağdur durumdaki kullanıcıların iş sürekliliklerinin aksamaması sağlanır. Şikayetleri hostumo.com çağrı merkezine ulaşmamış dolaylı müşteriler için bir işlem yapılmaz, bu dolaylı müşteriler webmaster hesabı altında kalır.

EK ilgili hükümler

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, HOSTUMO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı HOSTUMO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır.

Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:

• Topsite’lar
• Hosting ve Reseller Sunucularında Yedekleme Yasaktır Sadece Site Dosyaları Barınabilir
• IRC script’leri, bot’ları
• Proxy script’leri/anonimleştiriciler
• Korsan yazılım/warez
• Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
• AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
• Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
• Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
• Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
• Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
• Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
• Verilen Sınırsız hizmetler 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılamaz
• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
• Piyasayı belirleyen bankaların programları
• Çekiliş/kumar siteleri
• MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir:
• IRCD (irc server’ları)
• IRC script’leri/bot’ları
• Korsan Yazılım/Warez
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
• Mail Bomber’lar/spam script’leri
• Escrow hesabı
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
• Çekiliş/kumar siteleri
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması


Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde HOSTUMO, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
Sanal Sunucu(VPS - VDS) hizmetlerinde çekirdek başı kullanım garantisi 1000MHz (1GHz) ile sınırlıdır. İnsiyatife bağlı olarak ana sunucunun kaynak tüketimi boş ise çekirdek başı belirtilen limit garanti edilen değerden daha yüksek olabilir.

İade talep edilemeyecek ürünler

Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.
1. Domain (alan adları)
2. Marka Tescil Hizmet ve Harç Bedelleri
3. Her nevi danışmanlık ve aracılık hizmetleri
4. Her nevi teknik destek hizmetleri
5. Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler
6. Her nevi ücretsiz hizmet ve/veya ürünler
7. Kurulumu yapılmış ya da aktif edilmiş SSL sertifikaları


İş bu sözleşme bununla birlikte tüm madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında HOSTUMO'ya gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). HOSTUMO gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Alıcı ve Satıcının Yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile T.C. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.Bu sözleşme ile ilgili soru ve sorunlarınızı [email protected] adresindeki hukuk departmanımıza iletebilirsiniz.

Hostumo Altyapısı Partnerleri

Vds satın al, vds, hostumo
Vds satın al, vds, hostumo
Vds satın al, vds, hostumo
Vds satın al, vds, hostumo
Vds satın al, vds, hostumo
Vds satın al, vds, hostumo
Vds satın al, vds, hostumo
Vds satın al, vds, hostumo
Vds satın al, vds, hostumo
Vds satın al, vds, hostumo
Vds satın al, vds, hostumo

Sevdiğiniz 100'den fazla uygulamayla entegre.

Vds satın al, vds, hostumo

Joomla Hosting

Vds satın al, vds, hostumo

Drupal Hosting

Vds satın al, vds, hostumo

Osticker Hosting

Vds satın al, vds, hostumo

Zencart Hosting

Vds satın al, vds, hostumo

Linux Web Hosting

Vds satın al, vds, hostumo

WordPress Hosting

Vds satın al, vds, hostumo

Joomla Hosting